Doorgaan naar artikel

Identificatie van de uitgever van de website
Bedrijf YVES SALOMON sas

Postadres en hoofdkantoor: 3, cité Paradis – 75010 PARIJS
Telefoonnummer: (+33) (0)1 47 70 50 00
E-mailadres: contact@yves-salomon.com
Geregistreerd bij het Bedrijvenregister onder SIRENE-nr.: 552 032 328
SIRET-nr: 552 032 328 00031
APE-code: 5210B
Aandelenkapitaal: € 1.079.853 OS
Individueel BTW-nummer: FR 88552 032 328
Uitgeversdirecteur, juridisch beheerder: Yves Salomon

Kredieten
Creatie 
Bedrijf: e-lixir
Webadres: www.e-lixir.fr
Postadres: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Parijs


Hosten 
Bedrijfsnaam
Shopify Inc., Canadese onderneming ingeschreven bij TSX en NYSE
Nr. van inschrijving: 426160-7
Coördonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada
assistance@shopify.com

Door ervoor te kiezen deze site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk de hieronder uiteengezette voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven.

Auteursrechten

De volledige inhoud van deze site is onderworpen aan het Franse auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Alle foto's, teksten, slogans, ontwerpen, afbeeldingen, animatiesequenties met of zonder geluid, evenals alle werken die in de Site zijn opgenomen, zijn eigendom van het bedrijf YVES SALOMON SAS (hierna “YSS”) of van een derde partij die YSF toestemming heeft gegeven om er gebruik van te maken. Alle logo's, iconen of grafische chips die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en de artikelen L.511.1 en later van de Franse wet op de intellectuele eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt, ook voor downloadbare documenten en iconografische en/of fotografische afbeeldingen.

Handelsmerken die op de Site verschijnen, zijn geregistreerd door de bedrijven waartoe ze behoren.

Geen enkel onderdeel van de site mag geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, vervormd, verzonden of gedistribueerd, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YSS, met uitzondering van strikt persoonlijke, privé en niet-commercieel gebruik, zonder wijziging van de elementen die momenteel op de site staan. Dit sluit elk gebruik voor reclame- en/of commerciële en/of informatieve doeleinden uit, en/of op voorwaarde dat dit voldoet aan de bepalingen van artikel L.122-5 van de Franse Intellectuele Eigendomswet.

De volgende disclaimer moet worden vermeld op elke geautoriseerde kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de site: “©Copyrite Yves Salomon Fourreur”. Foto's die op de site verschijnen, zijn niet contractueel.

Elk gebruik van alle of een deel van deze rechten door een derde zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt beschouwd als een inbreuk op de rechten van YSS, die strafbaar is als namaak overeenkomstig de bepalingen van artikelen L.355-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom, en hetgeen waarschijnlijk tot een gerechtelijke procedure zal leiden.

Site-inhoud

De informatie die op salomon verschijnt, is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

De informatie en illustraties zijn niet contractueel en YSS aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker voor eventuele gevolgen van het gebruik dat hij hiervan voor zichzelf of in opdracht van of voor een derde maakt. Deze mogen niet worden gebruikt om bestaande of toekomstige contractuele bepalingen tussen YSS en de gebruiker tegen te spreken.

YSS aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van vertraagde updates, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van deze pagina's, of in geval van permanente of tijdelijke onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst. Hoewel YSS er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de informatie op salomon accuraat en waarheidsgetrouw is, kan YSS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze Site.

YSS behoudt zich het recht voor om de inhoud hiervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met name via site-updates.

Toegang tot de site

Alle gebruikers van de site salomon bevestigen dat zij over de nodige competentie en middelen beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site.

YSS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen en gebeurtenissen buiten haar controle die verband houden met het gebruik van de Site of voor de gevolgen daarvan, of voor problemen met de incompatibiliteit van apparatuur en/of software en de schade die daaruit kan voortvloeien voor de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder voor hun computers, software, netwerkapparatuur en andere apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er wordt aan herinnerd dat het op frauduleuze wijze toegang verkrijgen tot of aanwezig blijven in een computersysteem, het hinderen of beschadigen van de werking van een systeem of het op frauduleuze wijze wijzigen van de gegevens van een systeem allemaal als strafbare feiten worden beschouwd die onderworpen zijn aan strafrechtelijke sancties.

Hyperlinks

De site salomon geeft toestemming voor het opnemen van een hyperlink naar de inhoud ervan, op voorwaarde niettemin dat:

- er is uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven door de uitgever van de website;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van deeplinking, dat wil zeggen dat pagina's op de site salomon niet mogen zijn ingebed in de pagina's van een andere site, maar toegankelijk zijn door een nieuw venster te openen
- de bronvermelding, die via een hyperlink rechtstreeks naar de betreffende inhoud leidt.

Elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is verboden, behalve op grond van de bepalingen hierin voorzien.

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie delen van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die in grotere mate als aanstootgevend voor het grote publiek kan worden beschouwd.

Sites buiten het YSS-bedrijf die een hyperlink naar deze Site hebben, vallen niet onder de controle van YSS, die daardoor alle verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

YSS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich te verzetten tegen het plaatsen van een hyperlink.

Informatie verzameld door de site - Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Alle gegevens die door de site worden verzameld, op welke manier dan ook, zijn voor exclusief gebruik van YSF.

Op grond van artikel 34 van wet 78-17, de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van alle gegevens die u betreffen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: contact@yves-salomon.com
Of per post naar het adres:
3, Cité Paradis
75010 PARIJS
FRANKRIJK

Formulieren

Informatie die via formulieren op deze site wordt verzameld, wordt onderworpen aan computerverwerking met het oog op het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen. De ontvanger van deze aanbiedingen is: YSS

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft u het recht op toegang, wijziging, correctie en verwijdering van alle gegevens die u betreffen. Als u dit recht wilt uitoefenen en een bericht wilt ontvangen met details over de informatie die u aanbelangt, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Verzamelde informatie

YSS kan u om persoonlijke gegevens vragen. Sommige daarvan zijn verplicht en essentieel voor het verwerken van uw bestellingen, en andere zijn optioneel.

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:
- Uw naam;
- Uw contactgegevens, inclusief uw e-mailadres;
- Uw demografische gegevens, zoals uw postcode, uw voorkeuren en uw interessegebieden;
- Andere nuttige informatie met betrekking tot aanbiedingen en/of klantenonderzoeken.

Voor meer informatie over de cookies die wij verzamelen, zie het kopje ‘Lijst van verzamelde cookies’.

Gebruik van verzamelde informatie

Er wordt niet-verplichte informatie verzameld om uw ervaring te verbeteren, op uw behoeften af ​​te stemmen en u een betere service te bieden, met name om de volgende redenen:
- Voor onze administratiedoeleinden;
- Om de kwaliteit van onze producten en diensten te helpen verbeteren;
- Zodat we u af en toe promotionele e-mails kunnen sturen met betrekking tot nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die voor u interessant kan zijn, via het door u opgegeven e-mailadres;
- Zodat we uw gegevens af en toe kunnen gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze website af te stemmen op uw persoonlijke interessegebieden.

In overeenstemming met artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 wordt alle informatie die YSS en haar leveranciers verplicht zijn om uw bestelling te verwerken, aangegeven met een asterisk.

Verzending van uw gegevens

De informatie die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling, kan worden gedeeld met onze leveranciers om de bestelling te verwerken. Deze informatie wordt door YSS en haar leveranciers strikt vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang tot of delen van uw gegevens te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en beheerprocedures geïmplementeerd die de bescherming en veiligheid garanderen van alle informatie die we online verzamelen.

Veilige betaling

De site salomon maakt gebruik van een externe betalingsoplossing voor uw financiële transacties. Dankzij dit systeem wordt uw betaling met creditcard of bankpas rechtstreeks op een beveiligde server voor online bankieren uitgevoerd. Uw creditcard- of debetkaartnummer zal op geen enkel moment met YSS worden gedeeld.

Wanneer u uw aankopen betaalt met een creditcard of bankpas, worden de gegevens die u op het bestelformulier invoert, tijdens de overdracht gecodeerd. Deze codering zorgt ervoor dat ze volledig veilig zijn.

Online aankopen

De verkoop- en annuleringsvoorwaarden verbonden aan de aankoop van goederen worden duidelijk aangegeven op de relevante formulieren. U kunt een kopie van de verkoopvoorwaarden verkrijgen op het hierboven vermelde adres of rechtstreeks op de Site. Online aankoopoplossingen vereisen dat u vóór elke aankoop het vakje “Ik accepteer de verkoopvoorwaarden” aanvinkt.