Doorgaan naar artikel

Identificatie van de uitgever van de website
Bedrijf YVES SALOMON sas

Postadres en hoofdkantoor: 3, cité Paradis – 75010 PARIJS
Telefoonnummer: (+33) (0)1 47 70 50 00
E-mailadres: contact@yves-salomon.com
Ingeschreven bij het Handelsregister onder SIREN-nr.: 552 032 328
SIRET-nr: 552 032 328 00031
APE-code: 5210B
Aandelenkapitaal: € 1.079.853OS
Individueel btw-nummer: FR 88552 032 328
Directeur uitgeverij, juridisch administrateur: Yves Salomon

Credits
Creatie 
Bedrijf: e-lixir
Adres web: www.e-lixir.fr
Postadres: 65 Boulevard de Sébastopol 75001 Parijs


Hosting 
Bedrijfsnaam
Shopify Inc., Canadese onderneming geregistreerd bij TSX en NYSE
Inschrijvingsnummer: 426160-7
Coördonnées: 150 rue Elgin, Suite 800, Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada
assistance@shopify.com

Door ervoor te kiezen deze site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en onherroepelijk de onderstaande voorwaarden en verbindt hij zich ertoe de volgende gebruiksvoorwaarden na te leven.

auteursrechten

De volledige inhoud van deze site is onderworpen aan de Franse wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom.

Alle foto's, teksten, slogans, ontwerpen, afbeeldingen, geanimeerde sequenties met of zonder geluid, evenals alle werken die op de Site zijn opgenomen, zijn eigendom van het bedrijf YVES SALOMON SAS (hierna "YSS") of van een derde partij die YSF heeft geautoriseerd om er gebruik van te maken. Alle logo's, iconen of grafische chips die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en de artikelen L.511.1 en verder van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde ontwerpen.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden en strikt beperkt, ook voor downloadbare documenten en iconografische en/of fotografische afbeeldingen.

Handelsmerken die op de Site verschijnen, zijn geregistreerd door de bedrijven waartoe ze behoren.

Geen enkel onderdeel van de site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, vervormd, verzonden of gedistribueerd op welke manier of in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van YSS, met uitzondering van strikt persoonlijke, privé en niet-commercieel gebruik, zonder de elementen die momenteel op de Site staan ​​te wijzigen. Dit sluit elk gebruik voor reclame en/of commerciële en/of informatieve doeleinden uit, en/of op voorwaarde dat het voldoet aan de bepalingen van artikel L.122-5 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom.

De volgende disclaimer moet op elke geautoriseerde kopie van alle of een deel van de inhoud van de site staan: “©Copyrite Yves Salomon Fourreur”. Foto's die op de Site verschijnen, zijn niet contractueel.

Elk gebruik van alle of een deel van deze rechten door een derde persoon zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal worden beschouwd als een inbreuk op de rechten van YSS die strafbaar is als namaak overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.355-2 en verder van de Franse wet op intellectueel eigendom, en wat waarschijnlijk zal leiden tot juridische procedures.

Site-inhoud

De informatie die op www.yves-salomon.com verschijnt, is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

De informatie en illustraties zijn niet contractueel en YSS aanvaardt geen verantwoordelijkheid jegens de gebruiker voor eventuele gevolgen van het gebruik dat zij hiervan maken voor zichzelf of namens of voor een derde partij. Deze mogen niet worden gebruikt om bestaande of toekomstige contractuele bepalingen tussen YSS en de gebruiker tegen te spreken.

YSS aanvaardt geen verantwoordelijkheid in geval van vertraagde updates, fouten of omissies met betrekking tot de inhoud van deze pagina's, of in geval van permanente of tijdelijke onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst. Hoewel YSS er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat de informatie op www.yves-salomon.com accuraat en waarheidsgetrouw is, kan YSS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van deze site.

YSS behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud hiervan te wijzigen, met name door middel van updates van de site.

Site-toegang

Alle gebruikers van de Site www.yves-salomon.com bevestigen dat ze over de nodige competentie en middelen beschikken om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze Site.

YSS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen en gebeurtenissen buiten haar macht die verband houden met het gebruik van de site of voor de effecten daarvan, of voor problemen met apparatuur en/of software-incompatibiliteit en de schade die daaruit kan voortvloeien voor de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder voor hun computers, software, netwerkapparatuur en andere apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of informatie.

Er wordt aan herinnerd dat het op frauduleuze wijze toegang krijgen tot of het verblijf in een computersysteem, het hinderen of beschadigen van de werking van een systeem of het op frauduleuze wijze wijzigen van de gegevens van een systeem, allemaal worden beschouwd als misdrijven waarop strafrechtelijke sancties staan.

Hyperlinks

De site www.yves-salomon.com geeft toestemming voor het opnemen van een hyperlink naar de inhoud ervan, op voorwaarde echter dat:

- uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door de uitgever van de website;
- er wordt geen gebruik gemaakt van deep links, dat wil zeggen dat pagina's op de site www.yves-salomon.com mogelijk niet zijn ingebed in de pagina's van een andere site, maar toegankelijk zijn door een nieuw venster te openen
- de bron wordt vermeld, die via een hyperlink rechtstreeks naar de betreffende inhoud leidt.

Elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is verboden, behalve in overeenstemming met de hierin voorziene bepalingen.

Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie delen van controversiële, pornografische of xenofobe aard of die in grotere mate als aanstootgevend kan worden beschouwd voor het grote publiek.

Sites buiten het YSS-bedrijf die een hyperlink naar deze Site hebben, vallen niet onder de controle van YSS, die daarmee alle verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

YSS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zich te verzetten tegen het maken van een hyperlink.

Informatie verzameld door de Site - Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Alle gegevens die door de site worden verzameld, op welke manier dan ook, zijn voor het exclusieve gebruik van YSF.

Overeenkomstig artikel 34 van wet 78-17, de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, hebt u het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: contact@yves-salomon.com
Of per post naar het adres:
3, citeer Paradis
75010 PARIJS
FRANKRIJK

Formulieren

Informatie die via formulieren op deze site wordt verzameld, wordt verwerkt door computers met het oog op het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. De ontvanger van deze aanbiedingen is: YSS

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebt u het recht om alle gegevens die op u betrekking hebben in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Als u van dit recht gebruik wilt maken en een bericht wilt ontvangen met de informatie die op u betrekking heeft, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Informatie verzameld

YSS kan u om persoonlijke informatie vragen, waarvan sommige verplicht en essentieel zijn voor het verwerken van uw bestellingen, en sommige optioneel.

We kunnen de volgende informatie verzamelen:
- Uw naam;
- Uw contactgegevens, waaronder uw e-mailadres;
- Uw demografische gegevens, zoals uw postcode, uw voorkeuren en uw interessegebieden;
- Andere nuttige informatie met betrekking tot aanbiedingen en/of klantonderzoeken.

Voor meer informatie over de cookies die we verzamelen, zie de rubriek "Lijst van verzamelde cookies".

Gebruik van verzamelde informatie

Niet-verplichte informatie wordt verzameld om uw ervaring te verbeteren, uw behoeften af ​​te stemmen en u een betere service te bieden, met name om de volgende redenen:
- Voor onze archiveringsdoeleinden;
- Om de kwaliteit van onze producten en diensten te helpen verbeteren;
- Zodat we u af en toe promotionele e-mails kunnen sturen met betrekking tot nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die voor u interessant kan zijn, met behulp van het door u opgegeven e-mailadres;
- Zodat we uw gegevens af en toe kunnen gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen deze informatie ook gebruiken om onze website af te stemmen op uw persoonlijke interessegebieden.

Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, wordt alle informatie die YSS en haar leveranciers verplicht zijn om uw bestelling te verwerken, aangegeven met een asterisk.

Overdracht van uw gegevens

De informatie die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling, kan worden gedeeld met onze leveranciers om de bestelling te verwerken. Deze informatie wordt door YSS en haar leveranciers strikt vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging

We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Om ongeoorloofde toegang tot of het delen van uw gegevens te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en beheersprocedures geïmplementeerd die de bescherming en beveiliging van alle informatie die we online verzamelen, garanderen.

veilige betaling

De site www.yves-salomon.com gebruikt een externe betalingsoplossing voor uw financiële transacties. Dankzij dit systeem wordt uw creditcard- of debetkaartbetaling rechtstreeks op een beveiligde server voor online bankieren uitgevoerd. Uw creditcard- of betaalkaartnummer zal op geen enkel moment worden gedeeld met YSS.

Wanneer u uw aankopen betaalt met een creditcard of betaalkaart, worden de gegevens die u invoert op het bestelformulier tijdens de verzending gecodeerd verzonden. Deze codering zorgt ervoor dat ze volledig veilig zijn.

Online aankopen

De verkoop- en annuleringsvoorwaarden verbonden aan de aankoop van goederen worden duidelijk vermeld in de relevante formulieren. U kunt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden verkrijgen op het hierboven vermelde adres of rechtstreeks op de Site. Oplossingen voor online aankopen vereisen dat u voor elke aankoop het vakje "Ik accepteer de verkoopvoorwaarden" aanvinkt.