Doorgaan naar artikel

De online aankoop van Producten of Artikelen op de website salomon (hierna de “Site”) is onderworpen aan de voorafgaande kennis en aanvaarding van deze algemene voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden).

Artikel 1. bedrijfsidentiteit

YVES SALOMON - SAS met een aandelenkapitaal van 1.080.000 euro en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 3, cité Paradis – 75010 PARIJS, RCS Parijs 552 032 328 (hierna “YSS”).

Artikel 2. Doel

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de voorwaarden volgens welke YSS de verkoop op afstand van zijn artikelen op zijn site afhandelt. Ze definiëren de rechten en plichten van de partijen en zijn van toepassing op alle verkopen aan kopers (hierna “Klanten”), zonder beperking of voorbehoud, en hebben voorrang op alle andere aankoopvoorwaarden en andere voorwaarden van de Klant die eventueel bestaan. Opgemerkt moet worden dat, wat betreft online bestellingen van artikelen, de instemming van de Klant met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden geen handgeschreven handtekening vereist. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd, waarbij dergelijke wijzigingen bindend zijn voor de partijen en van toepassing zijn op alle transacties vanaf het moment dat ze live gaan op de Site. Elke internetgebruiker heeft vanaf elke sitepagina toegang tot de Algemene Voorwaarden. De internetgebruiker erkent daarmee dat hij op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle artikelen die op de site te koop zijn. Elke bestelling op de Site is onderworpen aan de voorafgaande raadpleging en aanvaarding zonder voorbehoud door de Klant van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke tarieven. Het voltooien van een bestelling volgens de bestelprocedure die op de site is uiteengezet, wordt opgevat als een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. De acceptatie van deze Algemene Voorwaarden veronderstelt dat internetgebruikers over de noodzakelijke wettelijke bevoegdheid beschikken om internet te gebruiken, of bij gebreke daarvan dat zij de toestemming hebben van een voogd of bewaarder als zij daartoe niet juridisch bekwaam zijn, of van hun wettelijke vertegenwoordiger als zij minderjarig zijn. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de website-uitgever en doet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze in geval van betwisting te betwisten.

Dit systeem, dat een actieve benadering van de Klant vereist, voldoet volledig aan de vereisten die bestaan ​​op het gebied van verkoop op afstand en in het bijzonder in de artikelen L. 111-1, L.112-1 en L. 221-1. en verder van de Consumentenwet.

Artikel 3. Voorafgaande informatie aan de Klant

De verkoop van Artikelen op de Site is uitsluitend voorbehouden aan de detailhandel en aan particuliere klanten. De Site mag in geen geval worden gebruikt door professionele verkopers, die individueel of in groepen werken, en ongeacht de verkoopvorm die voor hun Artikelen wordt gebruikt (internet, winkelcentrum, tussenpersoon, fysieke winkels in het bijzonder). De Klant erkent en aanvaardt als gevolg daarvan dat Artikelen alleen kunnen worden gekocht in hoeveelheden die overeenkomen met de gemiddelde behoeften van een individuele consument, en dit geldt zowel voor het aantal Artikelen in een enkele bestelling als voor het aantal individuele Bestellingen in vergelijking. tot de normale hoeveelheid die een gemiddelde consument voor hetzelfde product bestelt. YSS behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren die duidelijk door een professionele verkoper of een niet-consument is gedaan.

Alle Klanten verklaren zich op de hoogte te zijn van het gebrek aan betrouwbaarheid van bepaalde netwerken, vooral wat betreft veilige gegevensoverdracht, een gebrek aan garantie op het gebied van de continuïteit van de toegang tot de Site, op het gebied van prestaties op het gebied van volume en snelheid van gegevensoverdracht en op het gebied van virusverspreiding. YSS informeert hierbij elke Klant over de noodzaak om zijn computer of draagbare of mobiele apparaat uit te rusten met beveiligingssoftware en mogelijkheden die de verspreiding van virussen voorkomen.

Een oplossing voor een defect of onjuist artikel (vervanging of terugbetaling) of de uitoefening van een herroepingsrecht kan niet rechtstreeks worden gedaan in de fysieke YSS-winkel of in winkels die YSS-producten verkopen. Klanten worden hierbij geïnformeerd dat zij eventuele klachten over Artikelen die online op de Site zijn gekocht, naar de Site moeten sturen. Op dezelfde manier kan een artikel dat in een YSS-winkel is gekocht, niet worden afgehandeld door onze sitediensten.

Artikel 4. Aanmaken van een Klantaccount

Om artikelen op onze site te kunnen bestellen, moet een klant eerst een klantaccount aanmaken.

Het aanmaken van een klantaccount moet door de Klant worden uitgevoerd door het formulier in te vullen met zijn persoonlijke gegevens. Hun account is strikt persoonlijk en stelt hen in staat in te loggen voordat ze een bestelling plaatsen.

Bij het aanmaken van een Klantaccount zal de Klant alle informatie invoeren die zijn identificatie mogelijk maakt, waarbij hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt en uit eigen vrije wil handelt, en volledige, nauwkeurige en actuele informatie verstrekt, zonder de identiteit van een derde partij of hun leeftijd verbergen of veranderen.

Bij het aanmaken van een Klantaccount moet de Klant zijn gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord kiezen. Als de gekozen gebruikersnaam al bestaat, zal het systeem hen uitnodigen om een ​​andere te kiezen. Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is hiervoor als enige verantwoordelijk. De Klant zal zijn wachtwoord geheim houden en dit om welke reden dan ook en op geen enkele manier delen. Indien hij vermoedt dat zijn gebruikersnaam of wachtwoord door een derde wordt gebruikt, dient de Klant YSS onmiddellijk op de hoogte te stellen om zijn wachtwoord te wijzigen en/of ervoor te kiezen zijn klantaccount te sluiten.

YSS behoudt zich het recht voor om een ​​klantenaccount te sluiten en bijgevolg elke verkoop aan een Klant te weigeren in de volgende gevallen:

 • Het niet betalen van een of meerdere eerdere bestellingen,
 • Ongepast, oneerlijk of frauduleus gebruik van de besteldienst die door de site wordt aangeboden,
 • Het niet naleven van de verplichtingen van de Klant zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden,
 • Gebruik van de Site en/of bestellingen voor commerciële doeleinden.

In dit geval zal YSS een e-mail sturen naar de betrokken Klant op het adres dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn klantaccount, waarin hij hem informeert dat zijn gebruikersnaam en wachtwoord zijn uitgeschakeld en dat zijn account is gesloten.

Artikel 5. Bestelling en beschrijving aankoopproces

Voorafgaand aan zijn bestelling moet de Klant ervoor zorgen dat hij zich op de hoogte heeft gesteld van de technische specificaties van de Artikelen op de Site.

Artikelen worden verkocht onder voorbehoud van beschikbaarheid en voldoende voorraad. Als Artikelen langer dan 1 jaar na de bestelling niet beschikbaar zijn, kan de Klant zijn bestelling annuleren zonder kosten te betalen en wordt hij terugbetaald. De Klant kan ermee instemmen een gelijkwaardig vervangend product te overwegen, dat hij kan accepteren tegen de betaalde prijs, of kan weigeren.

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de Artikelen die hij wenst te bestellen.

De Klant kan de te bestellen Artikel(en) kiezen door deze toe te voegen aan zijn Winkelmandje.

De Klant kan op elk moment een overzicht bekijken van de door hem geselecteerde Artikelen door op “Bekijk mijn winkelmandje” te klikken. De Klant heeft de mogelijkheid om één of meerdere voorwerpen uit zijn winkelmandje te verwijderen.

 

Na het winkelmandje bekeken te hebben, kan de Klant kiezen uit de opties “verder winkelen” of “bestelling bevestigen” door op “doorgaan met bestelling” te klikken.

Om zijn bestelling af te ronden, kan de Klant kiezen tussen “reeds klant”, in welk geval hij zijn gebruikersnaam/wachtwoord moet invoeren om door te gaan met zijn bestelling, of als hij geen account heeft, hij een formulier moet invullen voor factureringsdoeleinden en om de bestelling te voltooien. bestelling, om vervolgens een account aan te maken. De Klant moet zijn bezorgkleding bevestigen door de in het formulier ingevulde informatie te bevestigen of door een ander adres in te voeren.

De Site biedt een “besteloverzicht” en een keuze uit betaalmethoden.

Zodra de Klant zijn keuze heeft gemaakt, kan hij op de knop ‘Bestelling afronden’ klikken.

Zodra de betaling is goedgekeurd, wordt de bestelling bevestigd met een bericht met een samenvatting van de bestelling, inclusief klantgegevens, datum en betalingstype.

Er wordt ook een e-mail naar de Klant gestuurd ter bevestiging van zijn bestelling, die hij voor zijn administratie moet bewaren. Als de betaling per bankoverschrijving wordt gedaan, wordt in de e-mail alleen de RIB (Franse bankrekeningidentificatie-informatie) weergegeven. De Klant heeft ook toegang tot het besteloverzicht via zijn klantaccount. De factuur met betrekking tot de bestelling is voor de Klant toegankelijk via zijn account.

De Klant is verantwoordelijk voor eventuele fouten of gevolgen die voortkomen uit fouten met betrekking tot producten of leveringen en voor de kosten voor herverzending, die derhalve voor zijn rekening komen.

Met betrekking tot de controles ter bestrijding van fraude behoudt YSS zich het recht voor om van de Klant een identiteitsbewijs te vragen om de identiteit te bevestigen van de persoon die vermeld staat op de gebruikte betaalmethode en, indien nodig, te eisen dat hij zijn bestelling per bank betaalt. overdracht, iets wat de Klant vooraf zal accepteren. Deze verificatieprocedure kan ertoe leiden dat YSS de Klant vraagt ​​een adresbewijs (energierekening, internetrekening, vaste lijnrekening etc.) van de afgelopen 3 maanden te overleggen. Het niet verstrekken van deze gegevens en de in het kader van deze controles vereiste documenten geeft YSS het uitdrukkelijke recht om de bestelling te annuleren. YSS kan ook verzoeken om een ​​schriftelijke bevestiging van de bestelling, volgens een procedure die per e-mail wordt uitgelegd.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de artikelen die voor verkoop beschikbaar zijn.

In alle gevallen vormen de online mededeling van creditcard-/debetkaartnummers en de bevestiging van een bestelling en de betaling ervan het bewijs dat de bestelling voltooid is in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van de wet van bewijsmateriaal voor informatietechnologieën en met betrekking tot elektronische handtekeningen, waarbij alle bedragen die voortvloeien uit de bestelling opeisbaar worden.

Deze bevestiging vormt de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van de handelingen die op de Site worden uitgevoerd.

In geval van langdurige inactiviteit op de Site terwijl de Klant ingelogd is, kan de inhoud van het winkelmandje van de Klant daarvoor mogelijk niet worden opgeslagen. De Klant wordt gevraagd opnieuw te beginnen met zijn bestelling.

Alle noodzakelijke verkoopfasen zijn te vinden op de website salomon in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1369-1 van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 1369-4 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Klant, voordat hij zijn bestelling definitief bevestigt, de mogelijkheid om de uitsplitsing van zijn bestelling en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat hij deze voltooit en accepteert. Zodra de Klant zijn bestelling heeft afgerond, bevestigt YSS onmiddellijk per e-mail dat hij de bestelling heeft ontvangen.

De verkoop wordt echter pas als definitief beschouwd nadat de Klant een bevestiging van zijn YSS-bestelling heeft ontvangen, waarin de verzending van zijn artikelen wordt beschreven. Alleen verzonden artikelen worden afgeschreven.

Artikel 6. Prijs van artikelen

De verkoopprijs van Artikelen wordt weergegeven in Euro's, GBP of USD, afhankelijk van de voorkeur van de Klant, inclusief BTW, exclusief bezorgkosten, die door de Klant moeten worden betaald en zijn te vinden op de website salomon .com correct zijn op het moment van bestellen en kunnen in de toekomst worden gewijzigd. De bezorgkosten worden in ieder geval vóór elke betaling aan de Klant getoond. Dit sluit echter niet de mogelijkheid uit van kennelijke fouten met betrekking tot de prijzen die op de website salomon voorkomen. In een dergelijk geval zal YSS de Klant een e-mail sturen om hem op de hoogte te stellen van de gemaakte fout en hem de juiste prijs voor het product mee te delen. Indien de juiste prijs hoger is dan de onjuiste prijs die op de website salomon wordt weergegeven, kan de Klant ervoor kiezen zijn bestelling te annuleren. Als ze niet willen annuleren, wordt de bestelling onderworpen aan een e-mail waarin de fout wordt gecorrigeerd, de klant wordt geïnformeerd over de juiste prijs en waarin wordt gevraagd om uitdrukkelijk akkoord te gaan met het betalen van die prijs. Omgekeerd, als de juiste prijs lager is dan de onjuiste prijs die op de website salomon wordt weergegeven, blijft de bestelling geldig, maar wordt deze aangepast om de juiste prijs weer te geven. De prijzen inclusief BTW van Artikelen omvatten alleen de standaard bezorgkosten en koerierskosten binnen Parijs en in de regio Hauts-de-Seine. Prijzen inclusief btw van artikelen zijn exclusief kosten voor expreslevering, die afzonderlijk worden gefactureerd in overeenstemming met de kosten die op de site worden vermeld. De bezorgkosten worden vermeld in het bestelproces voordat de klant de bestelling voltooit, ter informatie en volledige instemming van de klant. Prijzen geven de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) aan die van toepassing is op de dag van bestelling, waarbij we er rekening mee moeten houden dat elke wijziging in BTW-tarieven automatisch van invloed is op de prijs van Artikelen. De verkoopprijs van Artikelen kan op elk moment worden gewijzigd en is van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst na online prijsupdates. Artikelen worden DDP geleverd, dat wil zeggen dat YSS alle transportkosten betaalt en alle risico's op zich neemt totdat de goederen zijn afgeleverd.

Vreemde valuta - Euro-conversiekosten zijn voor rekening van YSS.

Artikel 7. Betaling

De betaling van de prijs van het bestelde product is in zijn geheel betaalbaar op de dag van bestelling en, indien van toepassing, op de dag waarop het product wordt gereserveerd. Elke onvolledige betaling of betalingsincident kan leiden tot de annulering van de bestelling of reservering, op kosten van de Klant. Betaling van de prijs vindt plaats in euro's, GBP of USD, afhankelijk van de voorkeur van de Klant. De Klant kan zijn bestelling betalen met behulp van een van de betaalmethoden vermeld op de website salomon : creditcard/debetkaart (cashcard, Mastercard, Visa, American Express), bankoverschrijving of PayPal. In geval van betaling per bankoverschrijving zal YSS de Klant per e-mail op de hoogte stellen van de bankgegevens van YSS waarnaar de overboeking dient te geschieden. Eventuele bankoverschrijvingen door de bank van de Klant vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant. Bankoverschrijvingen van een buitenlandse rekening naar de rekening van YSS kunnen worden geaccepteerd, op voorwaarde dat de Klant de kosten van eventuele bankkosten aan beide kanten draagt. Als de betaling van de Klant niet binnen zeven (7) dagen wordt ontvangen, zal dit resulteren in de annulering van de bestelling en de wederverkoop van Artikelen op de Site. In geval van frauduleus gebruik van zijn krediet-/debetkaart wordt de Klant verzocht, zodra hij hiervan op de hoogte is, contact op te nemen met de klantenservice van YSS via e-mail op het e-mailadres: contact@yves-salomon.com.

Artikelen blijven het exclusieve eigendom van yss tot de volledige betaling van de prijs, zoals erkend en aanvaard door de klant.

Artikel 8. Levering en ontvangst

Artikelen kunnen alleen worden geleverd in Europa, de VS, Dubai en Hong Kong, op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het moment van bestelling. De Klant moet een telefoonnummer opgeven waarop het bezorgbedrijf contact met hem kan opnemen, en alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hij de levering in ontvangst kan nemen. De Klant kan ook verzoeken dat de artikelen worden afgeleverd bij een natuurlijk persoon naar keuze met een vaste verblijfplaats op het vasteland van Frankrijk, bijvoorbeeld in het geval van een geschenk.

De Klant kan kiezen uit een aantal beschikbare leveringsopties, waarvan sommige extra kosten met zich meebrengen.

De bezorgkosten worden betaald door YSS, behalve in gevallen waarin de Klant kiest voor een van de specifieke bezorgmethoden die tijdens het bestellen worden aangeboden, waarbij de bezorgkosten voor zijn rekening zijn; het totaal van deze kosten zal vóór de voltooiing van de bestelling aan de Klant worden meegedeeld.

De koeriersoptie is alleen beschikbaar in Parijs en Hauts-de-Seine.

De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven, uiterlijk op de bij de bestelling aangegeven datum en afhankelijk van het land van levering.

YSS zal alles in het werk stellen om de Bestelling binnen 7 werkdagen na de datum van de Bestelling te leveren, en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de levering plaatsvindt binnen 30 werkdagen na de volledige betaling van de overeenkomstige totale kosten van de bestelling.

De levertijden zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen, vooral in geval van overmacht, tijdelijke onbeschikbaarheid, enz. ... De Klant kan YSS niet aansprakelijk stellen voor het niet naleven van deze levertijden. Als de levertijd langer is dan 30 dagen na bestelling, kan de aankoop worden geannuleerd en wordt de klant volledig terugbetaald.

Bestelde artikelen worden verondersteld in goede orde te zijn verzonden en ontvangen. De Klant moet eventuele klachten bij verlies of beschadiging van zijn bestelling indienen bij de bezorger op het moment van de bezorging of binnen maximaal 24 uur daarna. Klachten moeten expliciet zijn zodat YSS zijn rechten jegens het bezorgbedrijf kan doen gelden. Bij gebreke daarvan is de klacht nietig. Eventuele klachten moeten binnen dezelfde termijn ook per e-mail of per aangetekende brief met bewijs van levering worden gericht aan de klantenservice op salomon . Elke klacht moet de contactgegevens van de Klant bevatten, de referenties van het gekochte project en de redenen en motivaties voor de klacht, vergezeld van foto's. YSS kan een klachtnummer verstrekken om de claim te verwerken. Indien een product wordt geretourneerd zonder klachtnummer en zonder kopie van de factuur (die moet worden verstrekt) kan YSS niet garanderen dat de klacht zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Het product moet worden geretourneerd in de originele staat en verpakking, ongedragen, met alle originele labels en niet verwijderd van het kledingstuk, evenals met alle accessoires, die intact moeten zijn, zonder tekenen van gebruik en in perfecte staat. Deze voorwaarden bepalen de geldigheid van de claim en garanderen de integriteit van het Product en het bewijs van de geldigheid van de oorzaak van de klacht. Bij niet-naleving van bovengenoemde procedure en voorwaarden vervalt de claim van de Klant. Het transport van geretourneerde Artikelen vindt plaats op risico en kosten van de Klant.

Klachten over een leveringsfout met betrekking tot de bestelling, of in geval van levering van een product dat defect of in slechte staat is, moeten binnen maximaal 48 uur na levering worden ingediend. Na deze termijn kan de Klant niet langer een leveringsfout claimen of een oplossing zoeken voor een geleverd Product dat defect is of in slechte staat verkeert.

Artikel 9. Retourneren en restitutie

Indien een levering niet overeenkomt met de Bestelling van de Klant, of indien deze tijdens het transport beschadigd is geraakt, kan de Klant het genoemde Artikel aan YSS retourneren in overeenstemming met de onderstaande procedure die toegankelijk is op de Site.

Alle artikelen die op de site zijn gekocht, kunnen worden terugbetaald, behalve voor artikelen waarvoor het tegenovergestelde is bepaald (bijvoorbeeld gepersonaliseerde artikelen).

Er wordt aan herinnerd dat artikelen die op de site zijn gekocht, niet in de winkel kunnen worden terugbetaald.

UITWISSELINGEN

Ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk tegen een andere maat of kleur van hetzelfde model, afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Het omruilverzoek van de Klant moet worden gedaan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de bestelde Artikelen, zoals blijkt uit het poststempel. Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om het retour-/ruilproces te starten, moeten klanten naar het retour-/ruilgedeelte gaan en zich aanmelden bij hun account of hun e-mailadres en bestelnummer invoeren. Vervolgens moeten klanten de gewenste opties selecteren door het online aanvraagformulier voor retourneren/ruilen in te vullen.

Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, gaat YSS over tot verzending van het ruilartikel.

OPBRENGST

Het terugbetalingsverzoek van de Klant moet worden gedaan binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de bestelde Artikelen, zoals blijkt uit het poststempel. Indien de termijn van 14 dagen verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Klant zal het Product in de originele staat (verpakking, behouden tags, kopie factuur, Product ongedragen en zonder wijzigingen) aan YSS retourneren.

YSS zal de Klant de geretourneerde Artikelen volledig terugbetalen, op voorwaarde dat ze niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn en dat ze vergezeld zijn van de factuur en dat de kleding voorzien is van de originele labels.

YSS behoudt zich het recht voor om de retourzending te weigeren van Artikelen die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Nadat de geretourneerde Artikelen zijn geïnspecteerd, zal YSS de Klant zo snel mogelijk en uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de datum van ontvangst van het retourpakket terugbetalen op de bankrekening of betaalrekening waarmee de Klant heeft betaald. voor de artikelen.

Voor het retourneren van reeds ontvangen artikelen kan de klant, naar eigen wens:

  • Ofwel: gebruik maken van een ophaalservice, op een plaats naar keuze. In dit geval dient de Klant binnen veertien (14) dagen contact op te nemen met de Klantenservice op +33 (0)1 76 31 11 66, om een ​​afhaaltijd en -datum voor de Artikel(en) door YSS af te spreken. Terugbetaling van de voor geretourneerde Artikel(en) betaalde bedragen zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de Klant YSS op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om het artikel te retourneren.
  • Of: verstuur de artikelen per post via een van onze bezorgbedrijven. In dit geval zal de Klant, binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de bestelde Artikelen, het betreffende artikel opsturen met behulp van het meegeleverde retourlabel dat op het pakket wordt geplakt, naar het volgende adres: SOURCE VIVE – Serviceklant YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule nr. 13 - 92110 CLICHY - FRANKRIJK. Directe retourkosten voor het artikel komen voor rekening van YSS. De Klant dient het bewijs van de retourzending te bewaren. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na ontvangst door YSS van de in perfecte staat geretourneerde artikelen.

Let op: YSS aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het geval dat producten worden geretourneerd via een andere methode dan via hun bezorgservice en kan geen restitutie uitvoeren als het geretourneerde product niet in dezelfde staat verkeert als het geleverde.

Artikel 10. eigendomsvoorbehoudbeding

YSS behoudt het eigendom van de verkochte Artikelen tot de volledige en effectieve betaling van de verschuldigde hoofdsom en bijkomende kosten. Tot volledige betaling zal de Klant op producten met voorbehoud geen enkel pandrecht of garantie geven of deze als garantie gebruiken en zal hij de Artikel van YSS op individuele basis moeten behandelen.

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan de overdracht aan de Klant, bij levering van het Product onder deze Algemene Voorwaarden, van alle risico's van verlies en schade aan de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, evenals hun aansprakelijkheid voor eventuele veroorzaakte schade. De Klant zal daarom een ​​verzekering afsluiten ter dekking van de risico's verbonden aan het Product vanaf de ontvangst ervan.

Artikel 11. herroepingsrecht

 

De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen om het/de Product(en) na ontvangst van zijn levering te retourneren, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen.

Om dit recht uit te oefenen, moet de Klant het herroepingsformulier invullen dat kan worden aangevraagd bij onze Klantenservice: contact@yves-salomon.com of
zijn besluit tot terugtrekking schriftelijk kenbaar te maken door middel van een verklaring zonder dubbelzinnigheid. De kennisgeving van herroeping moet worden gericht aan het bedrijf Yves Salomon SAS waarvan de coördinaten worden vermeld in het eerste artikel van de Verkoopvoorwaarden en moet de volgende informatie bevatten:

Ter attentie van Yves Salomon SAS - (adres) – mail:

Hierbij breng ik u op de hoogte van mijn beslissing om de verkoop van het onderstaande product te herroepen:
Besteld op (DD/MM/JJ) en ontvangen op (DD/MM/JJ) *
Achternaam* en voornaam*:
E-mailadres van de afzender:
Telefoonnummer van de afzender:
Facturatie adres* :
Bezorgadres* :
Reden voor terugtrekking:
Handtekening* :
Datum* :

* verplichte informatie

De Klant moet het/de Product(en) onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping terugsturen naar Yves Salomon SAS, tenzij Yves Salomon SAS aanbiedt de goederen zelf op te halen.

De producten die onder deze intrekking vallen, moeten naar het volgende adres worden teruggestuurd:

Bron vive - klantenservice ys
8-10, gustave eiffelstraat
cel nr. 13
92110 Cliché
(Frankrijk)

met hun originele verpakking.

In overeenstemming met artikel L 221-23 van de Franse Consumentenwet worden de retourkosten aan de Klant in rekening gebracht.

De Product(en) moeten in nieuwe en onbeschadigde staat worden geretourneerd, anders wordt deze niet geaccepteerd voor retournering of terugbetaling.

Wanneer het herroepingsrecht tijdig wordt uitgeoefend, verbindt Yves Salomon SAS zich ertoe om de Klant alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terug te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Yves Salomon SAS op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Klant om zich te herroepen.

Yves Salomon SAS is niet verplicht om extra kosten terug te betalen indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode aangeboden door Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS zal deze terugbetaling uitvoeren met behulp van dezelfde betalingsmethode als die welke de Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met het gebruik van een andere betalingsmethode.

Het herroepingsrecht is uitgesloten in overeenstemming met artikel L221-28 van het Consumentenwetboek voor overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of voor overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verlopen.

Artikel 12. Garanties

Artikelen zijn gegarandeerd tegen alle verborgen gebreken, gebrek aan conformiteit en kritische gebreken volgens de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek en L 217-3 en later van het Consumentenwetboek, met uitsluiting van alle andere garanties:

Wettelijke conformiteitsgarantie:

Yves Salomon SAS zal een Product leveren dat in overeenstemming is met de bestelling en vrij is van conformiteitsgebreken die bestonden op het moment van de levering, dat wil zeggen dat het Product geschikt is voor het door de consument beoogde doel en dat het Product overeenkomt met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en kwaliteit, met name wat betreft functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit of enig ander kenmerk waarin het contract voorziet.

Yves Salomon SAS is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze laatste krachtens het contract onder zijn verantwoordelijkheid viel of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd, of wanneer de onjuiste installatie, uitgevoerd door de consument zoals bepaald in het contract, te wijten is aan tekortkomingen of fouten in de installatie-instructies geleverd door Yves Salomon SAS.

Deze conformiteitsgarantie geldt alleen als de Klant erom vraagt ​​binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering van het/de Product(en). Conformiteitsgebreken die binnen vierentwintig (24) maanden na levering optreden, worden verondersteld te bestaan ​​op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

De Klant heeft de keuze tussen reparatie en vervanging van het (de) niet-conforme Product(en), tenzij een van deze keuzes onmogelijk is of kennelijk onevenredige kosten voor Yves Salomon SAS met zich meebrengt, in welk geval Yves Salomon SAS voor de andere oplossing kan kiezen.

Bovendien kan de Klant, in geval van een ernstig conformiteitsgebrek, een volledige terugbetaling van de betaalde prijs verkrijgen en het/de Product(en) terugsturen of het/de Product(en) behouden en een gedeeltelijke terugbetaling van de prijs verkrijgen.
De reparatie, vervanging of terugbetaling van het/de Artikel(en) zal kosteloos zijn voor de Klant en staat de eventuele toekenning van een eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Wettelijke garantie voor verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek)

Yves Salomon SAS zal een Product/producten leveren die vrij zijn van verborgen gebreken die het ongeschikt maken voor het doel, of die het gebruik zo belemmeren dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of tegen een lagere prijs, als het defect bekend was geweest.

Deze garantie is alleen van toepassing als de Klant hierom verzoekt binnen twee (2) jaar na ontdekking van het defect en in ieder geval binnen vijf (5) jaar na de datum van aankoop.

In geval van verborgen gebreken heeft de Klant de keuze om het/de Product(en) te retourneren en een volledige terugbetaling te krijgen, of om het/de Product(en) te behouden en een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van enige commerciële garantie.

Garantie van authenticiteit

YSS garandeert de authenticiteit van alle artikelen die op haar site zijn gekocht.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

YSS behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen.

YSS verbindt zich ertoe de artikelen die op de site te koop zijn zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en ervoor te zorgen dat de informatie die op de site beschikbaar is, zo effectief mogelijk wordt bijgewerkt.

De Klant erkent en aanvaardt dat de prijs van Artikelen waarschijnlijk zal variëren tussen de Site en in de winkel, en dat dit prijsverschil in geen geval reden zal zijn voor een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van Artikelen die op de Site of in de winkel zijn gekocht. winkel.

In geen geval kan YSS aansprakelijk worden gesteld in gevallen waarin het niet nakomen van zijn verplichtingen te wijten is aan de onvoorziene of onvermijdelijke acties van een derde partij ten opzichte van de contactpersoon, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse wet, of aan de acties van de consument (Artikel L. 121-20-3 van de Consumentenwet).

Bovendien kan YSS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een specifiek netwerk tijdens een online aankoop, zoals verlies van persoonlijke gegevens, inbreuken, virussen, serviceonderbreking of andere accidentele problemen.

YSS is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele directe en voorzienbare schade op het moment van gebruik van de Site of bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst met de Klant, met uitsluiting van elke indirecte schade.

Artikel 14. overmacht

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt opgeschort voor de duur van elk geval van overmacht en de verwerkings- en levertijden worden naar behoren verlengd. YSS zal zich waar mogelijk inspannen om aan het geval van Overmacht een einde te maken of een oplossing te vinden die haar in staat stelt om ondanks het geval van Overmacht haar contractuele verplichtingen na te komen, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds ter zake.

Indien het geval van overmacht langer dan 30 dagen aanhoudt, kan YSS de bestelling annuleren zonder betaling van schadevergoeding, intresten of enige vorm van compensatie.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

YSS is de enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten:

   • voor artikelen die beschikbaar zijn op de site,
   • voor de merken en namen die aan die Artikelen zijn gekoppeld,
   • voor de Site zelf en elk ander onderdeel van de Site,
   • voor databases, hun structuur en inhoud, samengesteld en beheerd door YSS met het oog op het bewerken van de Site,
   • voor alle site-ontwerpelementen, zowel grafisch als technisch,
   • voor namen, acroniemen, logo's, kleuren, kunstwerken of andere symbolen die door YSS kunnen worden gebruikt, samengesteld of geïmplementeerd,
   • en in algemene termen, voor alle geschreven elementen en foto’s op de Site salomon .

Het gebruik van handelsmerken, afbeeldingen, ontwerpen en modellen of enig ander element waarvoor YSS de intellectuele eigendomsrechten bezit, is verboden.

Intellectuele eigendomsrechten op documenten op de Site en op elk van de elementen die voor de Site zijn gecreëerd, zijn het exclusieve eigendom van YSS, die geen andere licentie of ander recht verleent om de Site te raadplegen. Voor de reproductie van een pagina of inhoud van de Site is voorafgaande schriftelijke toestemming van YSS vereist.

De Klant mag geen enkel recht kopiëren, wijzigen, er een afgeleid werk van maken, decompileren of reverse-engineeren of proberen de broncode op enige andere manier te verkrijgen (behalve in gevallen voorzien door de wet), verkopen, toewijzen, uitbesteden of op enigerlei wijze overdragen. gekoppeld aan de software.

Verder wijziging van de software of gebruik van gewijzigde versies van software en vooral (maar niet beperkt tot) met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de dienst en om toegang te krijgen tot de site op een andere manier dan via de daartoe door YSS ter beschikking gestelde interface , is verboden.

Elke Klant met een persoonlijke website die voor persoonlijk gebruik een link op zijn site wil plaatsen die doorverwijst naar de YSS-site, moet vooraf schriftelijk toestemming vragen aan YSS.

Onder alle omstandigheden moet elke ongeautoriseerde link op verzoek van YSS worden verwijderd.

Artikel 16. Speciale aanbiedingen en nieuwsbrieven

YSS zal haar klanten speciale aanbiedingen sturen per post, e-mail, sms, telefoon en via alle webruimtes onder toezicht van YSS of een van haar dochterondernemingen op sociale media, onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding.

De Klant kan zich op elk moment afmelden voor deze marketingberichten door op de link “uitschrijven” te klikken die in alle e-mails verschijnt.

Artikel 17. Cookies

YSS behoudt zich het recht voor om gegevens over de Klant te verzamelen, met name door het gebruik van cookies.

Cookies maken de identificatie van de Klant niet mogelijk.

Het zijn bestanden die de activiteit van de Klant op de website volgen.

Over het algemeen registreren ze informatie met betrekking tot het surfen op de computer op de YSS-site (bezochte pagina's, datum en tijd van bezoek, enz.), informatie die kan worden gelezen tijdens uw volgende bezoeken (YSS's klantherkenningssysteem op de site) en verzenden ze gegevens naar YSS. Deze informatie wordt maximaal één week op de computer van de Klant bewaard.

Er wordt aan herinnerd dat de Klant het gebruik van “cookies” kan weigeren door zijn browser als volgt te configureren:

Elke door de Klant uitgevoerde configuratie kan het surfen op internet wijzigen, en de toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten van de Site vereisen het gebruik van cookies.

De Site maakt gebruik van IT-toepassingen van derden, waarmee de Klant de inhoud van de Site met andere personen kan delen of hun mening over de inhoud van de Site met anderen kan delen. (Sociale netwerken zoals Facebook, Google, Twitter, enz.).

Wanneer een Klant een pagina van de Site bekijkt die een knop 'Delen' of 'Vind ik leuk' bevat, brengt zijn browser een directe verbinding tot stand met servers op het relevante sociale netwerk.

Als ze tijdens het browsen verbonden zijn met het sociale netwerk, kunnen ze met de applicatieknoppen de bekeken pagina's aan hun account koppelen.

Als ze plug-ins gebruiken, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken of door een reactie achter te laten, wordt de betreffende informatie naar het relevante sociale netwerk gestuurd en op hun account gepubliceerd.

Als de Klant niet wil dat sociale netwerken de via de Site verzamelde informatie koppelen aan zijn account, moet hij zich afmelden bij het betreffende sociale netwerk voordat hij de Site bezoekt.

YSS is in geen geval op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van welk sociaal netwerk dan ook, inclusief inhoud die mogelijk aan de Site is gekoppeld.

Artikel 18. Bescherming van persoonsgegevens

YSS zal alle mogelijke stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens die op haar Site worden gedeeld te beschermen. Hiervoor maakt de website gebruik van een beveiligde betaalmethode van het type SSL (Secure Socket Layer).

YSS verzamelt persoonlijke informatie van haar klanten in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 getiteld « Informatique et liberté́ » (“Gegevensbescherming en vrijheden”).

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt informatie over klanten verzameld wanneer zij zich op de site registreren of online of in de winkel een klantaccount aanmaken.

Deze gegevensverzameling is onderworpen aan een verklaring aan de Commission National de l'Informatique et des Libertés (CNIL - Nationale Commissie voor Gegevensbescherming en Vrijheden).

Het door YSS toegepaste Handvest voor Persoonsgegevens is beschikbaar op de Site.

Artikel 19. Woonplaats

Als woonplaats van de partijen wordt beschouwd het adres dat op het bestelformulier voor de Klant staat en voor YSS het adres op de Site.

Artikel 20. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de transacties tussen YSS en de Klant is uitsluitend het Franse recht van toepassing.

In geval van een geschil tussen het bedrijf Yves Salomon SAS en een klant-consument naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Voorwaarden, heeft de klant de mogelijkheid om, alvorens enige juridische actie te ondernemen, een minnelijke oplossing te zoeken en een beroep te doen op een bemiddelingscentrum:

CENTRUM VOOR BEMIDDELING EN ARBITRAGE IN PARIJS

Franklinlaan 39 D. Roosevelt, 75008 Parijs

E-mail: consommation@cmap.fr


Het verzoek kan alleen door de bemiddelaar worden onderzocht als de Klant eerst heeft geprobeerd het geschil op te lossen met de klantenservice van het bedrijf Yves Salomon SAS, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op de website van het bedrijf.

Het verzoek tot bemiddeling bevat de voor- en achternaam van de Klant, zijn e-mailadres, zijn telefoonnummer, de contactgegevens van Yves Salomon SAS, een korte uiteenzetting van de feiten en een bewijs van voorafgaand contact met Yves Salomon SAS.

De Europese Commissie biedt consumenten ook een platform voor online geschillenbeslechting in het kader van een overeenkomst tussen een consument en een professional in de Europese Unie. Het platform is toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Het gebruik van mediation is geen voorwaarde voor juridische stappen. Het staat de Klant dus vrij om het beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, alsook om de door de bemiddelaar voorgestelde overeenkomst te aanvaarden of te weigeren.
In geval van mislukking van de bemiddelingsprocedure zal elk geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank die wettelijk bevoegd is volgens de regels van de Franse procedure.

Artikel 21. Nietigheid

Als een van de bepalingen van dit contract nietig blijkt te zijn met betrekking tot een geldende wettelijke regel of een juridische beslissing die definitief en afdwingbaar is geworden, zal deze daarom als ongeschreven worden beschouwd, zonder echter deze Algemene Voorwaarden nietig te verklaren of de geldigheid van de andere bepalingen te wijzigen. .

Artikel 22. Geen afstand

Het feit dat een van beide partijen ervoor heeft gekozen om zich niet tijdelijk of permanent op een of meer van de clausules in deze Algemene Voorwaarden te beroepen, doet niets af aan hun recht om een ​​beroep te doen op de overige Algemene Voorwaarden.